หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย จากฐานชีวิต... สู่เศรษฐกิจชาติ
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552
จำนวนหน้า : 97
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
รายละเอียด :


60   0   10
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog