หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สรุปบทเรียนการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (บ้านหัวเลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 20
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : PES การตอบแทนคุณระบบนิเวศ สรุปบทเรียนการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES บ้านหัวเลา เชียงใหม่
รายละเอียด :


169   3   10
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog