หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ท่องเที่ยวใกล้กรุง รอบคุ้งสีเขียวบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบล
ผู้แต่ง : รศ.ศรีณัฐ ไทรชมภู
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า : 100
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : บางกะเจ้า คุ้งบางกะเจ้า ชุมชน กระเพาะหมู ชุมชนบางกะเจ้า ท่องเที่ยวชุมชน
รายละเอียด :


71   0   14
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog