หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : คู่มือการเพาะเลี้ยงแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
ผู้แต่ง : ยุพา หาญบุญทรง
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 50
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : คู่มือแมลง คู่มือการเพาะเลี้ยงแมลง แมลง คู่มือ แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ แมลงที่เป็นอาหารของสัตว์
รายละเอียด :


234   0   13
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog