หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานและองค์ความรู้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 56
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน องค์ความรู้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชน
รายละเอียด :


134   3   17
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog