หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 60
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ bedo ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
รายละเอียด :


87   2377   17
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog