หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของชันโรงและการนำไปใช้ประโยชน์ (ในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน)
ผู้แต่ง : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 48
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : ชันโรง ชนิดของชันโรง ประโยชน์ชันโรง
รายละเอียด :


472   1826   17
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog