หน้าแรก / สารานุกรม / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน (ตำบลเปือ)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : สารานุกรม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า : 104
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเปือ ชุมชนตำบลเปือ ชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน ความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดน่าน
รายละเอียด :


80   0   15
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog