หน้าแรก / สารานุกรม / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ชุมชน (ตำบลห้วยแก้ว)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : สารานุกรม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า : 116
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สารานุกรม สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ตำบลห้วยแก้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตำบลห้วยแก้ว ความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด :


75   0   14
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog