หน้าแรก / สารานุกรม / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาข้าวไทย
ผู้แต่ง : BEDO
ประเภท : สารานุกรม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553
จำนวนหน้า : 220
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สารานุกรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาข้าวไทย ข้าว ข้าวไทย
รายละเอียด :


314   0   13
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog