หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : คู่มือการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน (ABS)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 23
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : บริษัท บานาน่า ปริ๊นท์ จำกัด
คำสำคัญ : ABS การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพ
รายละเอียด :


26   68   2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog