หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : 12 เรื่องเล่า COMMUNITY BIOBANK
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 18
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : CommunityBioBank
รายละเอียด : หนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าของ 12 ชุมชน ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนในผลสำเร็จของการมีธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ นั่นคือการได้สร้างความยั่งยืนทางชีวภาพให้กับชุมชน ร่วมภาคภูมิใจในบ้านเกิด สร้าง อนุรักษ์ และพัฒนา ของดีท้องถิ่นมากมายในประเทศไทยที่ไม่อาจมองข้ามไป


54   266   3
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog