หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของชันโรงและการนำไปใช้ประโยชน์ พิมพ์ครั้งที่ 3
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 52
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : ชันโรง เชียงใหม่ ลำพูน ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพเชียงใหม่
รายละเอียด :


165   622   15
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog