หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สื่อเครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 20
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ :
รายละเอียด : สื่อเครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers) BEDO ได้พัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers) รูปแบบใหม่ ที่ทุกคนจะมีส่วนร่วม ในการสร้างรายได้ สร้างความสุข และสร้างการแบ่งปันกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป


144   119   15
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog