ชื่อเรื่อง : หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชสมุนไพร ในจังหวัด ตาก กำแพงเพชร พิจิตร ส่วนที่ 1
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 403
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สมุนไพร กำแพงเพชร พิจิตร ตาก บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
รายละเอียด :


89   18   12
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog