ชื่อเรื่อง : บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศพริกไทย(สะค้าน)ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 203
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สะค้าน พริกไทย บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
รายละเอียด :


66   24   11
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog