ชื่อเรื่อง : หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วย ส่วนที่ 3
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า : 304
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : กล้วย บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ พืช ปลูก
รายละเอียด :


41   0   10
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog