ชื่อเรื่อง : หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเฟิน ส่วนที่ 3
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า : 527
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : เฟิน บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ
รายละเอียด : หนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเฟินที่สำคัญทางเศรษฐกิจเช่น ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธ์ุ มีฐานข้อมูลเฟินอย่างน้อย 300 ชนิด ส่วนที่3


58   0   13
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog