ชื่อเรื่อง : หนังสือกล้วย โอกาส และศักยภาพทางเศรษฐกิจส่วนที่ 2
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : บัญชีรายการพืช
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 802
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ : กล้วย เศรษฐกิจพอเพียง ปลูก แปลง ตลาด
รายละเอียด :


59   0   14
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog