หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : คู่มือ Community BioBank Manual
ผู้แต่ง : สำนักงานพะฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2562
จำนวนหน้า : 28
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : คู่มือ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
รายละเอียด :


62   0   4
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog