หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552
จำนวนหน้า : 115
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : CITES อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
รายละเอียด :


25   1   2
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog