หน้าแรก / สารานุกรม / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : สารานุกรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย 4 ภาค
ผู้แต่ง : BEDO
ประเภท : สารานุกรม
ปีที่จัดพิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า : 222
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
คำสำคัญ : สารานุกรม อาหาร อาหารไทย
รายละเอียด :


309   0   22
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog