หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น
ผู้แต่ง : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 154
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คำสำคัญ : ไผ่ ประโยชน์ของไผ่ ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น
รายละเอียด :


160   2   5
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog