หน้าแรก / งานวิจัย / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : คู่มือต้นแบบการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ (กรณีศึกษาพืชสมุนไพรของป่าชุมชน จ.แม่ฮ่องสอนและน่าน)
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.อังคณา อินตา และคณะ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่จัดพิมพ์ : 2561
จำนวนหน้า : 114
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ : การสำรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ คู่มือ พืชสมุนไพร สำรวจพืชสมุนไพร ป่าชุมชน ป่าชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน น่าน คู่มือต้นแบบการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
รายละเอียด :


152   20   11
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog