หน้าแรก / BEDO Magazine / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ชุมขนตำบลนํ้าเกี๋ยน
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : BEDO Magazine
ปีที่จัดพิมพ์ : 2557
จำนวนหน้า : 129
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : ชุมขนตำบลนํ้าเกี๋ยน ชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน ทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร น่าน
รายละเอียด :


27   0   3
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog