หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2560
จำนวนหน้า : 162
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
รายละเอียด :


74   14   8
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog