หน้าแรก / หนังสืออื่นๆ / รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรชีวภาพ เส้นทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ประเภท : หนังสืออื่นๆ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2551
จำนวนหน้า : 130
หน่วยงานที่จัดพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ : ทรัพยากรชีวภาพ ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรชีวภาพ เส้นทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
รายละเอียด :


81   21   8
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไปหน้าที่คั่นไว้:
คั่นหน้านี้ ปิด
OPDS Catalog